logo BIOMAC rozvoz pelet po celé ČR
Kvalitní pelety BIOMAC

Společnost BIOMAC Ing. Černý s.r.o. je největší evropský výrobce kvalitních dřevěných pelet s 22 letou tradicí. Vysoký objem výroby je jistotou dodávek po celý rok. Naše dřevěné pelety jsou pod pravidelnou kontrolou a splňují veškeré platné evropské normy.

O peletách

Samotný nápad peletovat dřevo a taky první technická řešení spalování pelet přišly z USA a ze Skandinávie. Rakouští výzkumníci i společnosti potom v 90. letech hledaly řešení pro domácnosti, které potřebovaly systém plně automatického vytápění. A výsledkem byl kotel na pelety. Z Rakouska tato technologie v druhé polovině 90. let dobyla Evropu. Právě inovace v technologiích se stala základem pro úspěch na rakouském trhu i v exportu. Pro většinu rakouských výrobců dnes představuje export 70–80 % produkce a jejich výrobky jsou považovány za nejlepší na světě. Rakousko jako velmi zalesněnou zemi bylo využití dřeva pro vytápění tradičně velmi důležité. Vývoj nové, pohodlnější a taky čistší technologie, která by mohla konkurovat plynu a topnému oleji, nastartovaly přísné zákony na ochranu ovzduší na začátku 80. let. Zákony přinutily společnosti k tomu, aby začaly usilovat o snížení emisí u kotlů na dřevo. Každý kotel prodávaný na rakouském trhu musí mít určitý druh potvrzení o účinnosti a emisích. Jakmile byla tato potvrzení uvedena na trh, vznikla mezi výrobci kotlů silná konkurence. A protože trvá už více než dvacet let, produkty na rakouském trhu reprezentují celosvětově nejlepší dostupnou technologii.

1.Dřevěné pelety

Představují zajímavou formu paliva pro domácnosti. Jsou 100% ekologickým palivem. Vyrábí se z dřevní suroviny po výroběvýrobě převážně z pilin tvrdého nebo měkkého dřeva, někdy i společně s kůrou. Jsou to slisované granulky o průměr od 6 do 20 mm. Používají se hlavně jako topivo do kotlů a kamen, které jsou uzpůsobeny k topení peletami.

2.Jak se pelety vyrábějí

Pelety se vyrábějí lisováním na tvarovacích lisech. Vstupní hmota se pod vysokým tlakem protlačuje přes malé kruhové otvory ocelové matrice, přičemž se zahřívá na teplotu kolem 100° C. Celulóza, která se nachází ve dřevě, vlivem teploty měkne a stává se lepivou. To umožní lisovat dřevěné piliny do tvaru pelety bez přidávání jakýchkoliv přísad. Díky této technologii obsahují nízký podíl vody a popela. Hoří proto velmi pomalu.

3.Druhy dřevěných pelet

Dle typu dřevin a kůr jsou buď dřevěné pelety světlé, nebo tmavé, které obsahují kůru. Z hlediska výhřevnosti jsou nejefektivnější světlé dřevěné pelety. Reálná průměrná výhřevnost pelet dosahuje hodnoty až 18,5 MJ/kg. Dřevěné pelety neobsahují žádné chemické škodliviny, které by se při pálení uvolňovaly do ovzduší.

4.Kde topit dřevěnými peletami

Dřevěné pelety se spalují hlavně doma v kotlích nebo kamnech. Pelety vydrží dlouho hořet a vy se tak nemusíte starat, o časté přikládání. V krbu můžete přikládat peletami běžným způsobem, aniž by jste si museli zakoupit krb speciální. Kotel je potřeba mít buď upravený, nebo zakoupit kotel na topení peletami ze dřeva, kde se pelety průběžně přikládají na šnekovém podavači, který je součástí kotle.

5.Proč topit dřevěnými peletami

Pelety mají spoustu výhod od výhřevnosti až po ekologii. Pořízení pelet je levné a zároveň se spotřebují všechny zbytky dřeva, což je šetrné k přírodě. Při topení peletami se neuvolňují žádné škodliviny a ve válečcích pelet se nesetkáte ani s lepidlem či jinými podobnými přísadami. Z kamen už Vám nepůjde žádný kouř, a malé množství popela, který po spálení pelet zbude, se dá výborně využít jako přírodní hnojivo.

6.Jak poznat kvalitní pelety

Jasnou zárukou kvality je certifikace paliv. Kvalitní pelety poznáte jednoduchým testem - poklepem dlaní na balík pelet: po otočení pytle by v jeho horní části mělo být jen minimální množství prachových částic nebo prachu. Tento prach způsobuje horší dávkování ze zásobníku do hořáku. Může dokonce zastavit a ucpat dopravní cesty.

7.Investice do pohodlí i šetrnosti k přírodě

Kdo se rozhodne topit peletami, měl by vybírat kotel s odborníky a zvažovat všechny možné okolnosti. Můžete vybírat i z řady automatických kotlů, které obstarávají vedle regulace výkonu podle Vámi nastavených parametrů vytápění také dopravu pelet ze zásobníku do kotle. K takovým přednostem patří pohodlná minimální obsluha, schopnost zařízení automaticky a rychle reagovat na potřebu tepla, nejefektivnější spalování pelet - tedy nejen úsporně, ale také s nejmenší možnou emisní zátěží. Velikost zásobníku určuje četnost jeho doplňování, která může být několikadenní, měsíční i delší. Je-li zařízení umístěné v obytném prostoru, automatické plnění hořáků snižuje prašnost topidla. Také malé množství popela výrazně usnadňuje obsluhu.

EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIVA – PELET

Nevyčerpatelná a obnovitelná surovina

Dřevem se topilo celá staletí a jako zdroj tepla se dřevo využívá i dnes. Proti uhlí nebo zemnímu plynu je dřevo obnovitelná surovina. Při jejím spalování se uvolňuje jen tolik oxidu uhličitého, které předtím stromy při svém růstu samy vytvořily - mají tzv. nulovou bilanci CO²( vložit spodní index).

Hlavní výhody topení peletami:

 • Ekologicky ušlechtilé palivo z dřevní masy
 • Maximálně ohleduplné k životnímu prostředí
 • Umožňují nezávislost na dodávkách fosilních paliv jako je zemní plyn nebo uhlí
 • Neobsahují žádné chemické škodliviny, které by se při pálení uvolňovaly do ovzduší
 • Popel ze spálených pelet neobsahuje žádné škodlivé látky a dá se tak využít jako přírodní hnojivo na kompost
 • Popel proto není vhodné brát jako odpad, ale je důležité jeho zpětné vpravení do půdy

Schéma peletizační linky

 1. Příjmový stůl
 2. Separátor kovu a kamenů
 3. Kladivový drtič
 4. Pásová sušárna
 5. Silo
 6. Vlhčení (napařování) a dávkování adetiv
 7. Homogenizační silo
 8. Peletovací lis
 9. Chladič
 10. Třídící síto
 11. Skladovací silo
klastr česká peleta
Aktuality

Pour féliciter 2018

24.11.2017

Milí zákazníci, děkujeme za Vaši přízeň, kterou jste nám v uplynulém roce věnovali a přejeme krásné Vánoce a po celý rok 2018 pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.

Veletrh FOR ARCH

4.09.2017

Milí zákaznici a obchodní partneři, od 19. do 23.9. 2017 se v areálu PVA EXPO PRAHA uskuteční mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Součástí výstav bude bohatý doprovodný program vhodný nejen pro odborníky, ale i laickou veřejnost.

Certifikát ENplus

Dva roky starý certifikační systém již dorazil do Česka, a tak i tady bude nyní chránit všechny zúčastněné strany. Výrobcům a obchodníkům s peletami otevírá přístup na nové trhy a prospěje konkurenčnímu prostředí, zákazníkům a výrobcům kotlů a kamen garantuje vysoce kvalitní palivo, a tedy například odpovídající tvar, vysokou výhřevnost, nízký obsah prachu a také malé množství popela vznikajícího při spalování. Certifikaci v Česku uděluje od roku 2013 Klastr Česká peleta.

certifikát ENplus