logo BIOMAC rozvoz pelet po celé ČR
Kvalitní pelety BIOMAC

Společnost BIOMAC Ing. Černý s.r.o. je největší evropský výrobce kvalitních dřevěných pelet s 22 letou tradicí. Vysoký objem výroby je jistotou dodávek po celý rok. Naše dřevěné pelety jsou pod pravidelnou kontrolou a splňují veškeré platné evropské normy.

Certifikát ENplus

značka certifikátu EN plus

Dřevěné pelety mají další plus. Certifikát ENplus - ručí za jejich kvalitu.

BIOMAC - certifikát ENplusA1 BIOMAC - certifikát ENplusA1 BIOMAC - certifikát ENplusA1 BIOMAC - certifikát ENplusA1 BIOMAC - certifikát ENplusA1 BIOMAC - certifikát ENplusA1

Dva roky starý certifikační systém již dorazil do Česka, a tak i tady bude nyní chránit všechny zúčastněné strany. Výrobcům a obchodníkům s peletami otevírá přístup na nové trhy a prospěje konkurenčnímu prostředí, zákazníkům a výrobcům kotlů a kamen garantuje vysoce kvalitní palivo, a tedy například odpovídající tvar, vysokou výhřevnost, nízký obsah prachu a také malé množství popela vznikajícího při spalování. Certifikaci v Česku uděluje od roku 2013 Klastr Česká peleta.

ENplus certifikace chrání zákazníky, výrobce kotlů a kamen i dodavatele paliv. Radovat se může většina českých odběratelů pelet. Už nyní se dvě třetiny veškeré české produkce vyrábí pod kvalitou ENplus. O certifikaci je zájem, protože chrání všechny zúčastněné strany – výrobce i obchodníky s peletami, producenty peletových kotlů a kamen i koncové zákazníky.

Od začátku roku 2013 certifikaci ENplus uděluje Klastr Česká peleta, který se stal českým reprezentantem peletového odvětví v Evropském peletovém koncilu (EPC), který certifikační systém spravuje. Klastr spolupracuje se zkušebnami a auditory, kteří mají oprávnění zkoušky sloužící pro ENplus certifikaci vykonávat. V České republice je to zatím společnost TÜV Nord Czech. Klastr Česká peleta poskytne zájemcům o certifikaci ENplus veškeré informace o povinnostech, které musí žadatelé splnit. Žadatelem může být výrobce pelet, nebo prodejce volně ložených pelet. Prodejci sáčkovaných pelet ENplus certifikaci nepodléhají.

Odkorněná pilina bez nečistot – jediná možnost pro výrobu kvalitních dřevěných pelet. Zatímco dosavadní národní certifikáty sledovaly pouze kvalitu výroby. ENplus zaručuje také kvalitní dodávku koncovému zákazníkovi – kontrole tedy podléhá nejen výroba, ale i přeprava pelet. Bezpečnost toho, že zákazník dostane za své peníze opravdu kvalitní palivo, je zatím nejvyšší, jaká kdy byla. A co se tedy můžeme od certifikovaných pelet slibovat? Především splňují požadavky jednotné normy EN 14961-2 pro dřevěné pelety, která určuje základní parametry a kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, ENplus společně s evropským standardem zavádí nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším důležitým kritériem, ve standardu dobrovolným, ale v ENplus povinným, je teplota tání popela. Je důležité, aby byla co nejvyšší, jinak by popel při spalování pelet mohl struskovat a napékat se na hořáky.

Dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva.

Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná především v kotlích a kamnech v domácnostech. Tyto dřevěné pelety mohou obsahovat pouze 0,7 % popela a mohou být vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry.

Třída A2 se nejčastěji používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká více popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,5 %.

Třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry. Jednotlivá ENplus kritéria a jejich maximální hodnoty pro různé třídy najdete v následující tabulce.

Kvalitu garantují audity a pravidelné odběry vzorků

Pod razítkem ENplus se pelety kvalitně vyrábí, ale i přepravují.Dřevěné pelety komfortně nafouká cisterna, která musí mít taktéž potřebnou certifikaci ENplus a to až do zákazníkova skladu. Výrobci, kteří chtějí získat certifikaci ENplus, musí uzavřít smlouvu s nezávislou certifikační organizací, která bude dohlížet na celý výrobní i přepravní proces. Jakmile je potvrzeno, že splňují všechna měřítka, Klastr Česká peleta povolí používání značky ENplus. Výrobci i distributoři ENplus pelet jsou potom během roku kontrolováni, zda dodržují normativně stanovené parametry při výrobě, skladování i manipulaci s peletami. Každá dodávka volně ložených pelet cisternou nebo každý 15kg sáček má svoje identifikační číslo výrobce, který je v systému ENplus certifikován.

Peletárny jsou kontrolovány jednou za rok na základě auditu, který sleduje výrobní proces a systém udržování kvality. Výrobci i dodavatelé si mohou vybrat kteroukoli akreditovanou společnost z webové stránky ENplus, aby audit a testy pelet provedla. Pro nové auditory se organizují kurzy, aby byla po celé Evropě zajištěna stejná kvalita auditů. Ve výrobně se průběžně v předem dané četnosti odebírají vzorky, které se hned zkouší z pohledu kvality a uchovávají se pro pozdější kontroly nebo řešení reklamací. Tato kontrola se týká i dopravců volně ložených pelet cisternou.

Zákazník má tedy díky ENplus zaručeno, kdy byla dodána jaká peleta a že vyhovovala přísným normám. Výrobce kotlů má zase jistotu, že pokud došlo k neoprávněné reklamaci vinou použití nekvalitního paliva, odpovědnost spadá na uživatele, který nákupem nekvalitních pelet šetřil na nesprávném místě. A výrobce pelet má jistotu, že může případným kontrolorům vždy zpětně předložit vzorek aktuální výroby za zjišťované období.

klastr česká peleta
Aktuality

Pour féliciter 2018

24.11.2017

Milí zákazníci, děkujeme za Vaši přízeň, kterou jste nám v uplynulém roce věnovali a přejeme krásné Vánoce a po celý rok 2018 pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.

Veletrh FOR ARCH

4.09.2017

Milí zákaznici a obchodní partneři, od 19. do 23.9. 2017 se v areálu PVA EXPO PRAHA uskuteční mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Součástí výstav bude bohatý doprovodný program vhodný nejen pro odborníky, ale i laickou veřejnost.

Certifikát ENplus

Dva roky starý certifikační systém již dorazil do Česka, a tak i tady bude nyní chránit všechny zúčastněné strany. Výrobcům a obchodníkům s peletami otevírá přístup na nové trhy a prospěje konkurenčnímu prostředí, zákazníkům a výrobcům kotlů a kamen garantuje vysoce kvalitní palivo, a tedy například odpovídající tvar, vysokou výhřevnost, nízký obsah prachu a také malé množství popela vznikajícího při spalování. Certifikaci v Česku uděluje od roku 2013 Klastr Česká peleta.

certifikát ENplus